1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. | +361 267 0508 | +361 266 7561 | pestterv@pestterv.hu

Árak

A tervező, szakértői, konzultációs díjaink meghatározásánál messzemenően figyelembe vesszük partnereink anyagi lehetőségeit és egyéb szempontjait. Ehhez számunkra biztos háttérként lehetőséget teremt az a több évtizedes stabilan sikeres folyamatos szakmai múlt, felhalmozott széleskörű szakmai tudás- és adatbázis, kapcsolati háló, helyismeret, rugalmas kapacitástartalék, amellyel rendelkezünk.

Tekintettel arra, hogy az elvégzendő különféle tervezési, szakértési és tanácsadási feladatok mindig egyedi problémamegoldást igényelnek, ezért az elvégzendő feladatok jellemzően nem tipizálható feladatok. Emiatt a vállalási díjainkat is minden esetben az Építész Kamara ajánlása alapján, de a feladat sajátosságainak figyelembe vételével egyedi kalkuláció alapján határozzuk meg. Ennek során lényeges kiinduló információ a megrendelő által meghatározott elvégzendő feladatok körének pontos rögzítése, az érintett terület elhelyezkedése és nagysága, a tervelőzmények adatai, továbbá az elvárt teljesítési és kívánt pénzügyi ütemezési határidők, egyéb elvárások meghatározása. Csak ezeknek az információknak a birtokában lehet pontosan meghatározni a feladat elvégzéséhez szükséges munkaerő kapacitásigényét, a tervezői, szakértői csapat szakági összetételét, a munkavégzés időbeli ütemezését, és értelem szerűen csak ez alapján lehet pontos díjszabási ajánlatot tenni.

Jelenleg érvényes akciónk

10% engedmény a megrendelő által legkésőbb 2015. március 31-ig aláírt tervezési szerződések díjából a budapesti agglomeráció területén belül lévő települések esetén.

Amennyiben ajánlatot kíván kérni tőlünk, akkor az alábbi témaköröknek megfelelően keresse az említett kollégákat:

Területfejlesztési (területfejlesztési koncepciók, programok) témákban: Károlyi János, vagy Schuchmann Péter

Területrendezési (országos, regionális és megyei szintű tervek, területi hatásvizsgálatok) témákban: Schuchmann Péter, vagy Károlyi János

Településfejlesztési (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) témákban: Károlyi János 

Település rendezési (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, telepítési tanulmányterv, beépítési terv, településrendezési szerződés, telekalakítás) témákban: Pekár Zoltán, vagy Schuchmann Péter

Környezettervezési (környezeti hatástanulmány, környezeti vizsgálat és értékelés, Natura 2000 hatásvizsgálat) témákban települési szinten:Burányi Endre; térségi szinten: Károlyi János

Környezetvédelmi koncepció és program Burányi Endre, vagy Mándi József

Térinformatikai témákban: Mándi József

Egyéb szakágakat (magasépítés, mélyépítés, közművesítés, közlekedés, örökségvédelmi hatástanulmány,) érintő témákban: Burányi Endre, vagy Pekár Zoltán

Ha nem tudja eldönteni: Schuchmann Péter